Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 12 maart 2016

Birgittabijeenkomst dinsdag 5 april 2016

​Wouter Prins, conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, spreekt over de aandacht voor het religieuze erfgoed en de toekomst van het museum. Nu er meer kerken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten moet er steeds vaker voor religieuze kunstvoorwerpen een plaats gevonden worden. Vaak komt het dan in onze regio terecht in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Het museum wil zich echter herpositioneren en meer ruimte maken voor hedendaagse religieuze kunst. Daarom is een start gemaakt met het traject: "Van kerk naar museum en van museum naar kerk."  In dit kader is het hoogaltaar van de kapel “de Ruwenberg” gemaakt in 1902 in Sint Michielsgestel, nu geschonken aan de Lambertuskerk in Rosmalen. Wouter Prins zal uitleg geven over dit altaar en vertellen over de nieuwe weg die het museum opgaat.
dinsdag 2 februari 2016

Birgitta bijeenkomst 1 maart 2016

“Paus Franciscus op het wereldtoneel”

door Stijn Fens

Paus Franciscus blijft aandacht trekken met de manier waarop hij het pausschap invult. Dat geldt voor zijn houding ten aanzien van vluchtelingen, maar ook voor zijn optreden in Afrika en zijn encycliek over het milieu, “Laudato Si”. Welke indringende vragen stelt Paus Franciscus aan de wereld – en aan ons? Hebben zijn oproepen effect?
Stijn Fens (1966),  die vorig jaar verhinderd was om naar Rosmalen te komen, is de aangewezen persoon om deze vraag voor ons te beantwoorden. Hij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in Europese Studies. Daarna werkte hij als journalist en redacteur mee aan verschillende programma’s, zoals RKK, Kruispunt, Tussen Hemel en Aarde en Soeterbeeck. Sinds 2010 was hij een aantal jaren verslaggever voor Brandpunt. Hij is nu medewerker van Trouw. Rome en het Vaticaan kennen nauwelijks geheimen voor hem, zoals blijkt uit zijn boek Vaticanië. De geheimen van de paus” (2010) en diverse journalistieke producties. In oktober vorig jaar nog interviewde hij Paus Franciscus.

We zijn blij dat Stijn Fens op 1 maart aanstaande de Birgitta-avond wil verzorgen.

dinsdag 22 december 2015

Birgitta bijeenkomst 19 januari 2016


Verlies en rouw, een onderwerp waar we in het leven allemaal mee te maken krijgen. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Hoe ga je om met rouw en verlies?  Wat zeg je wel en wat kun je beter niet zeggen …

Marinus van den Berg is werkzaam als geestelijk verzorger bij hospice Laurens-Cadenza in Rotterdam en daarnaast auteur van vele boeken over hoe om te gaan met rouw en verlies.

Een inspirerend en bezielend  spreker! 


vrijdag 16 oktober 2015

Birgitta-bijeenkomst 3 november 2015Vroeger werd het begrip spiritualiteit direct verbonden aan religie. In deze tijd wordt dit begrip veel breder gehanteerd. Spiritualiteit heeft te maken met onze persoonlijke innerlijke ervaring en zaken met betrekking tot onze geest. De laatste jaren is spiritualiteit een populair begrip geworden en steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in dit thema. Voorheen konden de officiële kerkgenootschappen, inclusief de Katholieke Kerk, voor een groot deel invulling geven aan deze behoefte maar omdat steeds minder mensen kerkelijk zijn wordt er ook gezocht naar andere bronnen.

In deze Birgitta-bijeenkomst zal pater Wim van Meijgaarden sss een verkenning geven rond spiritualiteit, waarbij we een zoektocht ondernemen naar spiritualiteit, zowel de Individuele(leken)spiritualiteit als de kerkelijke-spiritualiteit.vrijdag 11 september 2015


22 september 2015 wordt in het kader van de Vredesweek een lezing gehouden in samenwerking met de MOV-groep Rosmalen . Aanvang 20:00 uur.
Het thema deze avond is: Omgang tussen Islam en christenen

De gewelddadige strijd van Islamitische Staat (IS) tegen christenen in Irak en Syrië maakt dat er momenteel veel aandacht is voor het Midden-Oosten. Christenen worden vooral in islamitische landen vervolgd. Maar wat zegt de islam zélf over omgang met christenen? En hoe moeten we verder gaan? Kerk in Nood steunt de dialoog tussen christenen en moslims in diverse landen en kent de uitdagingen... of is er sprake van echte dreiging? 

Bij Kerk in Nood kent men de persoonlijke verhalen van mensen die moesten vluchten, van priesters en bisschoppen die vermoord zijn. Ook is deze organisatie bekend met de ontwikkelingen en achtergronden. Een aanrader voor wie wil weten hoe het echt zit…
Dennis Peters van Kerk in Nood zal deze lezing verzorgen.
maandag 17 augustus 2015


 Het programma voor de Birgitta Bijeenkomsten voor 
 het seizoen 2015 / 2016 is (bijna) gereed.
  U bent weer van harte  welkom bij deze avonden in de
  H. Laurentiuskerk, Oude Baan 1, aanvang steeds 20:00 uur
22 september 2015
Dennis Peters en Joris Van Voorst tot Voorst (beiden van Kerken in Nood),
spreken in het kader van de Vredesweek over het Christendom en de Islam.
Een avond in samenwerking met de MOV-groep.


3 november 2015
Pater Wim van Meijgaarden sss
spreekt over 'De hedendaagse behoefte aan spiritualiteit én de zoektocht naar spiritualiteit !'


19 januari 2016
Marinus van den Berg  is werkzaam als geestelijk verzorger bij hospice Laurens Cadenza in Rotterdam en spreekt over verlies en rouw. Vele boeken heeft Van den Berg hierover geschreven.
Februari/maart 2016
Spreker nog niet bekend.
5 april 2016
Wouter Prins , conservator van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, spreekt over het behoud van religieuze kunst en over  tentoonstellingen in het museum.