Birgitta-bijeenkomsten: actuele en inspirerende onderwerpen in relatie met geloven en kerk zijn. Geworteld in Rosmalen en gedragen binnen de parochies HH. Maria en Johannes die in en rond 'het Bossche' zijn uitgeroepen. _______________________________________________________________________________________

zaterdag 11 maart 2017

Birgitta-bijeenkomst 4 april 2017Huub Schumacher, priester en 
theoloog laat ons in zijn boek: God wat ben je veranderd...! verschillende doorkijkjes zien op geloven.

Als een auteur z’n boek als titel meegeeft ‘God wat ben je veranderd…!’, bedoelt hij waarschijnlijk niet te zeggen dat God veranderd is, maar dat ‘jij’ veranderd bent.
Kijk maar om je heen. Velen kunnen met God geen kant meer op, maar als je dan wat verder praat blijkt dat men zich alleen maar afzet tegen een bééld van God waarmee men vroeger opgezadeld is. Men gooit God niet weg maar een beeld van God. God kun je niet weggooien, net zo min als je dat kunt met de lucht die je inademt.
Zijn boek is een bundeling van zijn cursiefjes, hij gaat uit van menselijke ervaringen: verlangen, teleurstelling, de onmogelijkheid om je God voor te stellen. En toch weer die omgang met God die een extra glans geeft aan het dagelijkse bestaan.woensdag 8 februari 2017

Birgitta-bijeenkomst 7 maart 2017

Wij zijn heel blij dat onze bisschop,
Mgr. Dr. Gerard de Korte deze avond naar Rosmalen komt.

Hij zal met ons van gedachten wisselen over de toekomst van de kerk.

zaterdag 17 december 2016

Birgitta bijeenkomst dinsdag 17 januari 2017
Drs. Kees van Dooren zal aan de hand van schilderijen, tekeningen en beelden meer vertellen over Franciscus en diens relatie met Christus.  Men zag in Franciscus eerst een verheven ordestichter, maar later als een eenzame boeteling die mediteert over het lijden van Christus. Van visitekaartje van de orde groeide Franciscus uit tot een heilige met een uitgesproken voorbeeldfunctie. De relatie met Christus bleef echter centraal staan.Drs. Kees van Dooren (1963) is kunsthistoricus, met als specialisatie oude tekeningen en franciscaanse iconografie. Na zijn studie publiceerde hij een vierdelige catalogus van het tekeningenbezit van het Museo Francescano in Rome, diverse artikelen en vertalingen van werken van Dante Alighieri en Rudolf Wittkower. Daarnaast is hij actief als archivaris in de kloosterwereld, als beeldend kunstenaar en geeft hij cursussen over Rome. Momenteel werkt hij als buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit aan een dissertatie over het leven van Franciscus in prentenseries.

zondag 9 oktober 2016Birgitta-bijeenkomst 8 november 2016
 
Van klooster naar wereld

Thomas Quartier komt op 8 november opnieuw een Birgittabijeenkomst verzorgen in Rosmalen. Hij zal spreken over benedictijnse spiritualiteit in de samenleving, naar aanleiding van zijn pas verschenen boek “Kiemcellen”. De kloostergemeenschap en ook andere gemeenschappen ziet hij als kiemcellen die een explosieve kracht in zich hebben om iets nieuws te laten ontstaan. Hij vertelt over zijn eigen zoektocht, een zoektocht waar in wezen ieder van ons voor staat. 
Thomas Quartier (1972) is zelf monnik, behorend tot de gemeenschap van de Willibrordsabdij in Doetinchem. Hij doceert onder meer aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. Eerder publiceerde hij bij Berne Media: Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen (2013) en Anders Leven (2015).